От ВАдС съобщиха, че Дерменджиев и Марчева са се съгласили, че въвеждането на модел за задължителна медиация ще гарантира „утвърждаване на културата на споразумението като начин за решаване на спорове, което досега е много слабо познато, респективно до увеличаване на използването на извънсъдебната медиация като цяло и гарантиране правата и интересите на страните“. Освен това ще доведе до намаляване на натовареността на съдилищата и повишаване на ефективността на гражданското и търговското правораздаване. Ще повиши и доверието в съдебната система и ще подобри бизнес средата.

Според двамата именно задължителната медиация по някои дела е начинът да се преодолее основната пречка пред по-масовото използване на този извънсъдебен способ за решаване на спорове – липсата на желание и доверие на страните.

Марчева и Дерменджиев са обсъдили ролята на адвокатурата при въвеждането на задължителна медиация.

А председателят на ВАдС е споделил, че има намерение към постоянно действащата Комисия по правни въпроси на съвета да бъде създадена нова секция „Медиация и арбитраж“.

Адвокатите от години настояват за въвеждане на задължителна медиация по някои дела (какви предложения бяха направени на международна конференция преди 3 години можете да си припомните тук).

Източник: https://news.lex.bg/%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81...