УКАЗ № 135

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Награждавам Тодор Владимиров Бурилков с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за цялостната му професионална, научна, преподавателска и обществена дейност.

Издаден в София на 28 май 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Министър-председател: Пламен Орешарски

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

Указът е публикуван в Държавен вестник, брой 46/03.06.2014 г.