Освен това кръглата маса излезе с друго важно предложение – да се обмисли задължително участие на адвокат по тези спорове, с изключение на тези от договори за наем и в етажната собственост, както и постигнатите спогодби задължително да се приподписват от адвокат. А спогодбите, постигнати с медиация, да имат изпълнителна сила, ако са подписани не само от страните, но и от адвокатите им и от медиатора.

А адвокат да може да бъде назначаван и по реда на Закона за правната помощ, като държавата да се ангажира с финансирането.

Според участниците в кръглата маса, ако тези нововъведения бъдат приети от законодателя, трябва да се предвиди поне една година отлагателен срок за влизането на закона в сила.

Тема на обсъждане бяха и гаранциите за качеството на медиацията. Затова кръглата маса препоръча да се обмисли „въвеждането на допълнителен сертифициращ механизъм за медиаторите, които ще работят по спорове със задължителен елемент на медиация, който да се извършва от орган, различен от обучаващите организации“.

Електронен портал за медиация

Зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова обяви, че ведомството работи по изграждането на централизиран електронен портал за медиация. Той ще дава възможност за провеждане онлайн на медиация. По думите ѝ на него ще има и аудио и видео, групови чатове и форуми, в които да се обменя информация по различни теми, свързани с медиацията.

„Порталът ще предоставя възможност на действащите медиатори да използват новите функционалности и ще улесни връзката им с потребителите на предоставяните от тях услуги“, каза Ахладова.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова призова адвокатите да вземат дейно участие в процеса по медиация, като уточни, че в казусите свързани с правата на децата или делби, например, е необходимо участието и на адвокати, за да могат страните да вземат информирано решение.

Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев пък посочи, че в над 10 съдебни райони в страната има програми за насърчаване на медиацията. И припомни, че ефективното ѝ прилагане ще намали забавянето на решаването на редица спорове и ще доведе до финансово облекчаване на гражданите.

Омбудсманът Диана Ковачева заяви, че има изготвени препоръки в тази връзка, включително и за законодателни промени, които ще изпрати на Министерството на правосъдието.
Източник: https://news.lex.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF/