Комисията прие единодушно два законопроекта за изменения в ЗОДОВ. Първият е на депутати от ГЕРБ, сред които и Александрова. Както „Лекс“ писа, с него окончателно се регламентира, че делата за обезщетения на вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС от държавата и общините ще се водят по ЗОДОВ. Така за тях ще се дължи проста такса от 10 лв. за граждани и 25 лв. за юридически лица. Освен това разноските по делата и изпълнението не се внасят предварително.

С промените се регламентира и че когато вредите са причинени от актове, действия или бездействия на органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и от правосъдната дейност на административните съдилища или Върховния административен съд, исковете ще се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Във всички останали случаи те ще вървят по Гражданския процесуален кодекс (пълния текст на законопроекта виж тук).

Александрова обясни, че има законова празнота, която с решението си по делото „Кантарев“ Съдът на Европейския съюз е препоръчал да бъде запълнена, за да знаят гражданите по кой ред да търсят отговорност от държавата за нарушаване на правото на съюза.

Становище в подкрепа на измененията е изпратила Асоциацията на българските административни съдии. В него от съсловната организация посочват, че „с оглед уредената в чл. 128а от АПК подсъдност, при която предмет на исковете е установяване на нищожност на съдебните актове на административните съдилища и Върховния административен съд, следва и исковете за обезщетения за вреди от нарушаване на правото на ЕС в резултат на правосъдната дейност на административните съдилища и ВАС, да бъдат разглеждани по реда на АПК“.

Правната комисия прие на първо четене и друг проект за промени в ЗОДОВ. Той е на зам.-председателя ѝ Хамид Хамид. Самият той обаче днес подчерта, че такова изменение в ЗОДОВ вече е предлагал Крум Зарков от БСП, но то не е било прието.

С внесеният от Хамид законопроект се предлага изрично да се уреди, че гражданите и бизнесът могат да водят дела по ЗОДОВ за вредите, които са претърпели от действието от незаконосъобразни правилници, наредби и инструкции, които впоследствие са били отменени от съда (пълния текст на законопроекта виж тук).

Тази възможност беше отречена преди близо три години – на 27 юни 2016 г., когато Върховният административен съд (ВАС) излезе с тълкувателно решение, с което прие, че „вредите, причинени на граждани и на юридически лица при или по повод изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде отменен като незаконосъобразен или обявен за нищожен, не подлежат на обезщетяване по реда на чл.1, ал.1 ЗОДОВ“.

Христиан Митев от Обединени патриоти заяви, че принципно подкрепя предложението на Хамид, още повече, че подобно изменение ще действа дисциплиниращо на администрацията, когато приема подзаконови нормативни актове. Той обаче настоя становището си по въпроса да даде Министерството на финансите.
Източник: https://news.lex.bg
Още по темата: http://defakto.bg/2019/04/24/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8/