„С изменението се дава възможност за учебната 2020/2021 година висшето училище да избере как да организира приема, но не чрез задължителните писмени конкурсни изпити по български език и история на България. В настъпилата извънредна обстановка според своите възможности може да избере друг формат, или след решение на Академичния съвет да приеме кандидат-студентите и без конкурсен изпит, ако са издържали успешно държавните зрелостни изпити по български език и по история“, обясниха днес от правителството.

И посочиха, че предложението е продиктувано от настъпилите извънредни обстоятелства във връзка с пандемията от Covid-19 и има за цел осигуряване на възможност за прием на студенти по специалността „Право“ без полагане на присъствени приемни изпити.

Това обаче не е единствената промяна, касаеща юристите, която прие днес кабинетът. Той окончателно отмени новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която така и не успя да влезе в сила.

Тя беше приета през 2017 г. от служебното правителство, начело с проф. Огнян Герджиков. Основната промяна, която предвиждаше тя беше отпадането на задочната форма на обучение по „Право“. Освен това с нея се въвеждаха и допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми,

Първоначално беше предвидено новите правила да започнат да действат от учебната 2018/2019 г. С мотив, че университетите се нуждаят от време, за да се подготвят за нея, влизането им в сила беше отложено за академичната 2019/2020 г.

Междувременно Комисията за защита от дискриминация (КЗД) излезе с решение, че ако единствената възможност да се учи право ще е в редовна форма на обучение, това ще е непряка дискриминация по признаците „лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“. И даде задължително предписание да се върне задочното обучение. Жалба подаде и организация на хора с увреждания.

„Необходимостта от отмяна е вследствие на решение на Комисията за защита от дискриминация, в което се посочва, че възможността за обучение в специалност „Право“ само в редовна форма на обучение създава неравно третиране по признаци „увреждане“ и „лично положение“ спрямо лицата с увреждания и лицата, упражняващи правото си на труд. До изготвянето на нова наредба от сформирана за целта работна група в Министерството на правосъдието, ще остане в сила и ще се прилага сега действащата Наредба, като в нея се приемат промени с цел свеждане до минимум необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища“, обясниха днес от правителството.


Източник: https://www.gov.bg/ и

https://news.lex.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0/

Още по темата: http://focus-news.net/news/2020/05/27/2776711/pravitelstvoto-prie-promeni-v-naredbata-za-edinnite-darzhavni-iziskvaniya-za-pridobivane-na-visshe-obrazovanie-po-spetsialnostta-pravo.html

https://vestnikstroitel.bg/news/227923_pravitelstvoto-prie-promeni-v-naredbata-za-edinnite-drzhavni-iziskvaniya-za-pridobivane-na-visshe-obrazovanie-po-specialnostta-pravo/

https://www.24chasa.bg/novini/article/8629667