Готови са формулярите на френски и на английски език за участие в семинара на UIA, който ще се проведе в гр. София на 27 и 28 юни 2014 г. в хотел "Хилтън".

Ако желаете да участвате, моля да попълните единия от тях ( на английски или на френски език) и заедно със сканирано копие на документите за платена такса за участие да изпратите директно на посочените във формуляра e-mail адрес или факс на Международния съюз на адвокатите (UIA), както е посочено в обявата на сайта на Висшия адвокатски съвет.

ВИЖТЕ ПОДРОБНО