Получихме писмо от Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Пловдив във връзка с трагичната кончина на колегата от Бургас Евгений Мосинов (припомняме, че адв. Мосинов почина по време на съдебно заседание по дело във Върховния касационен съд). Постоянна практика на върховните съдилища е да се насрочват съдебни заседания за 9 ч. сутринта и адвокати от страната са принудени да пътуват през нощта, за да пристигнат навреме. Всеобщо е мнението, че организацията на делата може да се направи така, че да се намали прекомерния стрес. Но в разговора с г-н Магдалинчев поставихме с особена тревога въпроса за достъпа и условията на работа на адвокатите в цялата страна, заяви след срещата Ралица Негенцова.

На срещата беше уточнено още, че регистърът на адвокатурата ще бъде публикуван на страницата на Висшия съдебен съвет. Още идната седмица е насрочена среща между системните администратори на двата органа, за да уточнят детайлите по реализирането на тази идея.

Лично за мен ще бъде успех за този състав на ВСС, ако успеем в рамките на мандата ни да решим до голяма степен въпросите със сградите на съдилищата поне в София. ВКС в момента е като „дядовата ръкавичка“. Ще припомня, че в края на 2017 г. Правителството предостави на Висшия съдебен съвет правото на управление върху имота на бул. "Александър Стамболийски" № 82 в София. Бившият механотехникум дава огромни възможности и сградата ще облекчи и ще оптимизира до голяма степен нуждите и използването на сградния фонд. Следващата стъпка е функционален анализ за цялата страна за създаване на нормални условия на работа – не само за съдиите и прокурорите, но и за адвокатите, категоричен беше Магдалинчев.

Според него това без осигурен от държавата ресурс не би могло да се случи, но той е оптимист и вярва, че държавното ръководство разбира нуждите на съдебната власт и ще откликне. „Но има и въпроси, които могат много бързо и на разумна цена да се решат много бързо. Съдебната палата обаче си има стопанин и това е ръководството на ВКС. Например едни добре структурирани и ясни указателни табели, още на входа на съдебната палата в София, ще са изключително полезни. Това не иска кой знае какъв ресурс, а само добро желание“, каза още Магдалинчев.

Другият акцент в разговорите на срещата беше въвеждането на единната информационна система (ЕИС). Темата е актуална и по нея се работи изключително интензивно. Адвокатурата, в лицето на Ралица Негенцова и главния секретар Стефка Въжарова, се ангажира да партнира с целия наличен ресурс, за да може в края на идната година проектът с въвеждането на ЕИС да бъде финализиран.