ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

11.08.2121

Върховният касационен съд преустановява използването на Единната информационна система на съдилищата до отстраняване на пречките за пълноценното ѝ използване

Със Заповед № 893 от 10.08.2021 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) се преустановява използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) от 11.08.2021 г. до отстраняване на пречките за пълноценното ѝ използване и приемане на решение на Пленума на ВКС. Новопостъпилите дела ще се образуват чрез Автоматизираната система за управление на делата (АСУД), а заведените в ЕИСС дела и преписки ще бъдат прехвърлени в АСУД.

В мотивите на заповедта се посочва, че ЕИСС не допринася за осъществяването на електронното правосъдие, както е предвидено чрез Единния портал за електронно правосъдие. Тя няма капацитета да осигури на гражданите и юридическите лица дължимия достъп до бързо и равнопоставено правосъдие и не допринася за ефективната работа на съдиите във ВКС, като не им предоставя пълноценно възможността да извършват необходимите процесуални действия и удостоверителни изявления, съобразно нормативните изисквания. При използването на ЕИСС, също така, са констатирани рискове относно нейната сигурност, които са от естество да засегнат обективната независимост на съда. Използването ѝ трябва да бъде преустановено с оглед принципа за гарантиране на справедлив процес от независим и безпристрастен съд, съгласно чл. 6 § 1 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.


Още по темата:

http://www.vks.bg/novini/eiss-zapoved.html

https://news.lex.bg/%d0%b2%d0%ba%d1%81-%d1%81%d0%b...

https://offnews.bg/temida/vks-spria-izpolzvaneto-n...

https://defakto.bg/2021/08/11/%d0%b2%d0%ba%d1%81-%...

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/08/11/4241703...