Това е вторият етап от реформата на съдебната карта на държавното обвинение. През лятото на 2017 г. беше решено да се въведе т.нар. унифициран модел за реорганизация на районните прокуратури, според който се създават 28 мегарайонни прокуратури, а останалите стават териториални отделения към тях. През 2018 г. ВСС закри пилотно 11 РП и ги „превърна“ в териториални отделения.

От първоначалното предложение отпадна идеята за закриване на районните прокуратури в Лом и Берковица, защото материалната база в т.нар. прокуратура-майка в Монтана е в изключително тежко състояние и няма къде да бъдат настанени обвинителите и служителите от закритите РП.

Председателят на Комисията за управление на собствеността Евгени Диков обясни, че помещения ще се намерят, но не веднага. Областното звено „Изпълнение на наказанията“ е напуснало стаите, в които се е помещавало. Но килиите трябва да бъдат превърнати в кабинети, каза Диков.

Огнян Дамянов предложи закриването да стане от 1 юли 2020 г. Но с 6 на 4 гласа то бе отхвърлено и на този етап районните прокуратури в Лом и Берковица няма да бъдат трансформирани в териториални отделения.

Същевременно към първоначално предложения списък с прокуратури за закриване бяха добавени Елхово и Червен бряг. Първата е на територията на окръжната прокуратура в Ямбол, а втората – към Плевен.

Иначе закриването на районните прокуратури мина почти без дебати в ПК на ВСС. Само два момента провокираха дискусия. Първият беше по отношение на Бургас, за чийто район имаше два варианта за оптимизация на съдебната карта. Според единия се закриват пет районни прокуратури – в Несебър, Поморие, Средец, Малко Търново и Царево. А според другия – Несебър, Поморие и Средец минават към РП-Бургас, а Царево към Малко Търново.

Калина Чапкънова подкрепи втория вариант. Тя изрази притесненията си, че ще се увеличи документооборотът и това ще създаде затруднения в работата на районната прокуратура в Бургас. Освен това, според Чапкънова, в сградата в Бургас няма достатъчно места и съответно няма къде да бъдат настанени служителите от закритите прокуратури.

По думите на Чапкънова не бива да се пренебрегват и спецификите в Царево и Малко Търново. „Никой не може да прогнозира дали няма да има нова мигрантска вълна, но на територията на Царево има много туристически обекти и през лятото рязко се увеличава престъпността. Двамата прокурори там не можеха адекватно да реагират на неравномерната натовареност. Затова предлагам тези две районни прокуратури на този етап да не се закриват“, каза Чапкънова.

Не така мислеха Огнян Дамянов и Георги Кузманов. И двамата подкрепиха първия вариант, т.е. закриване и на петте районни прокуратури.

Дамянов заяви, че Малко Търново е най-слабо натоварената РП в страната, а в Царево от години няма кандидати за административни ръководители. По думите му въпрос на организация на шефа на районната прокуратура в Бургас е да се справи с проблемите, които биха възникнали.

Със 7 на 3 гласа колегията реши да бъдат закрити и петте районни прокуратури.

Вторият момент, който предизвика дебат в колегията, беше по повод възражението на окръжния прокурор на Сливен Пламен Стефанов срещу закриването на РП в Нова Загора и Котел.

И отново Огнян Дамянов отговори на репликата: „Важно е мнението на административния ръководител, но са важни и принципите, които сме приели за важни. Догодина в Котел ще остане само един прокурор, другият колега се пенсионира и това ще създаде проблем, понеже мястото е неатрактивно. В Нова Загора пък няма желаещи за административен ръководител“.

Пламен Найденов го подкрепи с думите, че в РП-Нова Загора от години има проблеми с кадровото обезпечаване.

Единодушно колегията реши да бъдат трансформирани и двете районни прокуратури.

По отношение на останалата част от предложението за оптимизация на съдебната карта нямаше възражения и дискусии.

Източник:https://news.lex.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%89%D0%B5-28-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8/

Още по темата от сайта на ВСС: http://www.vss.justice.bg/page/view/9202