„През изтичащата 2018 г. не ни беше възложена никаква задача. Това обстоятелство ме кара да мисля, че Народното събрание повече няма нужда от този консултативен съвет. Номиналното му съществуване е безсмислено. Ето защо е коректно той да бъде закрит“, пише проф. Герджиков.

И заявява: „Още повече, че членовете на съвета имаме резерви към качеството на някои от приеманите от Народното събрание нормативни актове и не желаем имената ни, евентуално, да се свързват с тях. От името на членовете на Консултативния съвет Ви моля най-учтиво, той да бъде закрит като това обстоятелство бъде публично огласено“.

Не за пръв път професорът отправя сериозни критики към качеството на законодателството у нас. В интервю през март той заяви, че в последно време у нас законите се правят „безотговорно, популистки и непрофесионално“. „Когато виждам как се творят законите, особено в последните години, наистина излизам от равновесие“, каза тогава проф. Герджиков.

Източник : https://news.lex.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5/