Новата наредба за обучението по право беше приета през 2017 г. от служебното правителство, начело с проф. Огнян Герджиков. И именно премахването на възможността за задочно обучение беше сочено като най-голямата промяна, която предвижда тя. Тогава проф. Герджиков заяви, че се е борил за тази реформа от пет години и е била негова мечта от дълго време. В интервю за „Лекс“ наскоро той заяви, че има вътрешна съпротива срещу влизането в сила на новата наредба (интервюто с професора можете да си припомните тук).

Първоначално беше предвидено новите правила да започнат да действат от учебната 2018/2019 г. Преди година обаче предшественичката на Кирилов в министерството Цецка Цачева поиска новата наредба да започне да действа от академичната 2019/2020 г. Като мотивът беше, че трябва да се даде време на университетите да се подготвят и да променят учебните си програми. Освен това трябваше Националната агенция за оценяване и акредитация да актуализира критериите за оценяване и акредитация на специалността „Право“.

Още преди да го направи, Комисията за защита от дискриминация (КЗД) излезе с решение, че ако единствената възможност да се учи право ще е в редовна форма на обучение, това ще е непряка дискриминация по признаците „лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“. И даде задължително предписание да се върне задочното обучение. Решението на КЗД още не е влязло в сила, то беше оспорено от Министерския съвет, като Административният съд София-град дори го обяви за нищожно. Сега обаче казусът е висящ пред Върховния административен съд. Делото е насрочено за декември 2019 г. и няма да приключи с решение до края на годината.

В Комисията за защита от дискриминация има още една жалба срещу отпадането на задочното обучение по „Право“. Тя е подадена от организация на хора с увреждания и по нея още няма произнасяне на КЗД.

Именно тези жалби са мотивирали Кирилов да предложи отлагането на новата наредба с още година. „Тези факти обуславят като целесъобразно решение отлагане на влизането в сила на наредбата с още една учебна година. След произнасяне на ВАС с окончателно решение, при необходимост ще бъдат предприети допълнителни изискуеми действия“, пише министърът в мотивите си.
Източник: https://news.lex.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D1%87/

Още по темата: http://legalworld.bg/79928.ostava-zadochnoto-obuchenie-po-pravo.html