Председателят на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) Ралица Негенцова посочи, че проблем има и някои от нормите на Закона за мерките срещу изпирането на пари може да предизвика различно тълкуване и оттам да доведе до изтичането на адвокатската тайна. "Най-активно в последните дни беше дейността на ВАдвС, свързана със Закона за мерките срещу изпиране на пари. ВАдвС, още 2016 г. когато се постави въпросът за въвеждане в съответствие на директивата с действащия Закон за мерките срещу пари, даде своето становище и още тогава заостри вниманието на законодателя във връзка с това, че нашата уникална професия трябва да бъде съобразена при транспониране на директивата", каза Ралица Негенцова, цитирана от БНТ.

В приветствието си към адвокатите председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов остро критикува работата на народните представители: "Случилото се през изминалите дни – и със Закона за защита на личните данни, и по повод Закона за прането на пари, и особено с Изборния кодекс – ме кара да изпитвам срам, да изпитвам и гняв. И си задавам въпроса след толкова години професионални усилия от всички нас: Къде е правовата държава? Къде е конституционно регламентираната парламентарна Република?".

Освен че ще отчетат дейността си за миналата година, се очаква юристите да излязат с единна позиция по влизането в сила на спорния закон за мерките срещу прането на пари, който предизвика протести от гилдията.

Източник: http://legalworld.bg/78081.advokatskata-tajna-shte...