Откриването на събранието ще бъде на 25.02.2023 г., събота, от 8,30 часа, при падащ кворум по чл. 111, ал. 3, изречение 2-ро от Закона за адвокатурата, в 9,30 часа в град София, „Астория Гранд Хотел“ (бивш „Родина“).