Козарева бе категорична, че няма загуба на данни при срива на Търговския регистър това лято. Добави, че стремежът е да се добави още един бекъп на цялата база данни.

„В перспектива със създаването на държавен хибриден облак ще има възможност за колокация на данни от регистъра, като това ще е на още едно място, където ще се съхранява информация на Търговския регистър“, обясни Козарева.

Според нея мерките за надеждното съхранение на данните трябва постоянно да се взимат и не може тези, които са предприети, да решават въпроса веднъж завинаги.

Габриела Козарева коментира и информацията за получените бонуси в Агенцията по вписванията. По този повод бе назначена проверка от правосъдния министър, която показа, че няма нарушения при определянето на премиите. Инспекторите препоръчаха единни правила, по които се отпускат бонуси.

Шефката на Агенцията по вписванията заяви, че служителите, които са имали ангажимент по поддръжката на Търговския регистър, не са получили премии. Добави и че няма как 600 служители, работещи в агенцията, да се обвързват със срива на регистъра.

Козарева поясни още, че правилата за получаване на бонуси са били променени преди проверката и то така, че даден служители трябва да е работил поне 45 дни през съответното тримесечие, за да получи допълнителна сума за работата си.

Директорката на АВ заяви, че е създадена работна група, която да изготви единен документ, по който да се определят премиите.
Източници: https://darikradio.bg/gabriela-kozareva-v-sedmicat...

и https://news.lex.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8...