„Връчването по предвидения в нормата ред е обусловено от функционирането на съответния модул в ЕПЕП, който да позволява електронно връчване на съобщения на адвокати, поради което едва след техническото обезпечаване на тази възможност ще може да се изпълни и изискването на чл.51, ал.1 ГПК. Ето защо и връчването на адвокати ще продължи да се осъществява по сегашния ред, вкл. и чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез електронна поща, отговори председателят на най-големия съд у нас – Софийският районен съд, Александър Ангелов.

Същият ще бъде подходът и на Софийския градски съд, научи „Лекс“.

Това е виждането и на Софийската адвокатска колегия. „Предвид факта, че електронните дела в ЕПЕП не съдържат електронен образ на всички налични по тях документи и не са достъпни за страните и адвокатите в цялост, и предвид факта, че не е изграден и не функционира модулът за електронно призоваване на адвокати чрез ЕПЕП, Софийски адвокатски съвет намира, че независимо дали формалните задължения за създаване на профили и регистрация ще бъдат изпълнени или не, и след 30 юни 2022 г. връчването на съобщения и призовки на адвокатите ще може и следва да се извършва по служебните им адреси – както и до момента, обясняват от столичния адвокатски съвет.

Председателят на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) д-р Ивайло Дерменджиев изпрати поредно писмо до Висшия съдебен съвет, в което алармира за проблема и поиска информация колко адвокати са се регистрирали в ЕПЕП (виж тук).

В отговор на запитване на „Лекс“ от ВСС съобщиха, че до момента в ЕПЕП са регистрирани 5187 адвокати.

И ВАдС, и САК многократно алармираха законодателя и ВСС за проблема, който ще възникне от 30 юни 2022 г. Адвокатурата изпрати до парламента предложение за промени в ГПК, с които да се отложи влизането в сила на чл. 51 (предложението виж тук). То обаче не беше възприето от Народното събрание и така разпоредбата влезе в сила.

Още миналата година ВАдС излезе позиция по проблемите на електронното правосъдие (повече виж тук).

ВСС обяви обществена поръчка за надграждане на ЕПЕП през 2022 г., но срокът за изпълнението ѝ е една година. Затова през март призив до Народното събрание да отложи влизането на връчването на адвокатите през ЕПЕП отправи и членът на съвета Боян Новански (виж тук). То също остана без резултат.

Въпреки липсата на реакция от страна на парламента, от Софийския адвокатски съвет заявяват, че ще отправят настоятелно искане до него, до ВСС и до министъра на правосъдието „да бъдат предприети законодателни мерки за удължаване на сроковете, предвидени в ГПК и ЗА и за изразяване на ясна позиция от органите на съдебната, изпълнителната и съдебната власт по въпросите, които могат да ограничат достъпа до съд и правото на защита на всички български граждани“.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%8a%d0%b7...