Така, въпреки отлагането на забраната за прием на задочници в юридическите факултети, те нямаха места за тях за 2019/2020 г.

По информация на „Лекс“ с гласуваните днес промени от Министерския съвет, 380-е бройки за редовни студенти по „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се трансформират в 330 места за редовно обучение и 50 за задочно.

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ утвърдените 40 места за обучение срещу заплащане в редовна форма се трансформират в 20 за редовно и 20 за задочно обучение.

В Русенския университет „Ангел Кънчев“ 76-е места за обучение срещу заплащане в редовна форма се трансформират в 46 места за редовно и 30 за задочно обучение.

Във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ към 40-те места за обучение срещу заплащане в редовна форма се добавят и 50 места за задочно, т.е. местата за обучение срещу заплащане стават общо 90.

В Бургаския свободен университет утвърдените 110 места за обучение в редовна форма се трансформират в 60 за редовна и 50 за задочна.

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ към 100-е места за субсидирано от държавата обучение в редовна форма се добавят още 45 за задочно обучение.

Във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ утвърдените 180 места за редовни студенти се трансформират в 50 за редовно обучение и 150 за задочно.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5-%d0%b5-%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8/