Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Със законопроекта се цели да бъдат подсигурени средства за неотложни разходи, свързани с мерките за противодействие на разпространението на COVID-19 в България. Предвиден е финансов ресурс за подкрепа на икономиката и заетостта. Предлага се увеличаване на разходите по бюджета на Държавното обществено осигуряване за фонд „Безработица“ в размер на 1 милиард лева, както и 430 милиона лева за компенсиране на очакваното неизпълнение на приходите по бюджета на ДОО. Със законопроекта се увеличава капитала на Българската банка за развитие със 700 милиона лева, от които 500 милиона лева ще могат да бъдат разходвани за предоставяне на гаранции на останалите банки при предоставяне на кредити за подкрепа на бизнеса. С останалите 200 милиона лева увеличение Българската банка за развитие ще може да предоставя гаранции пред банките за отпускане на потребителски безлихвени кредити на лица, останали безработни по време на кризата.

Предлага се увеличаване на максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2020 г., от 2,2 на 10 милиарда лева. Към момента за покриване на дефицита и капитализиране на Българската банка за развитие са необходими 4,2 милиарда лева, като останалата сума ще бъде усвоена само при негативен сценарий и ще служи като допълнителен буфер, се посочва в законопроекта.

Народното събрание прие на първо гласуване и законопроекти за промени в Закона за енергетиката и в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Източник: https://www.parliament.bg/bg/news

Още по темата: https://www.dnevnik.bg/politika/2020/04/03/4050107_na_jivo_do_koga_shte_bude_uduljeno_izvunrednoto/

http://www.focus-news.net/news/2020/04/03/2763267/parlamentat-udalzhi-izvanrednoto-polozhenie-na-teritoriyata-na-tsyalata-strana-do-13-may-2020-g.html

https://www.economic.bg/bg/news/12/ns-prie-na-parvo-chetene-udalzhavaneto-na-izvanrednoto-polozhenie.html

https://news.lex.bg/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b5-%d1%83%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%be-13/

http://legalworld.bg/86123.udyljiha-izvynrednoto-polojenie-do-13-maj.html

https://defakto.bg/2020/04/03/%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%be%d1%80-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%80/