В приветствието си към форума министър Славов напомни за мощния отпор, даден от адвокатурата на отправяни хули към известни защитници с безспорна репутация заради тяхното инакомислие. „Това прави адвокатурата изключително силна и устойчива на всички предизвикателства, които стоят пред нас като общество, борещо се за демократичните принципи по пътя към утвърждаване на върховенството на правото“, категоричен бе доц. Славов.

Той открои три акцента в предлаганата сега конституционна реформа.

Първо, независимост на съда чрез създаване на самостоятелен Висш съдебен съвет, с мнозинство на съдиите, избрани от съдии във ВСС, отговарящи на стандартите за независимост. Второ, реформа на прокуратурата и статута на главния прокурор, така че вече да не сме свидетели на злоупотреба с власт. И, трето, реформа в конституционното правосъдие чрез въвеждане на пряката конституционна жалба и даване на възможност на съдилища от всички нива да сезират КС. Надявам се, че тези идеи ще бъдат подкрепени и ще се стигне до разумни балансирани предложения в дебата, каза министърът.

Той благодари на адвокатурата за нейната лидираща роля в процеса на усъвършенстване на конституционната и законодателната система. От името на Министерството на правосъдието благодари на защитниците и за ползотворното сътрудничество в различните формати на работни групи. „Вярвам, че имаме още много какво да свършим заедно за утвърждаване на върховенството на правото“, заключи доц. Славов.

Източник: БТА