Конвенцията на UNIDROIT от 1995 г. за откраднати или незаконно изнесени културни ценности е една от международните конвенции за борба с незаконния трафик на културни ценности. Документът позволява да се прилагат принципите, залегнали в Конвенцията на ЮНЕСКО за средствата за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и прехвърляне на собственост върху културни ценности (1970 г.), по която България е страна. Двете конвенции са съвместими и допълващи се едновременно. Конвенцията е договорена от 46 държави.

Припомняме, че на своята Национална конференция в Пловдив преди два дни представителите на българската адвокатура одобриха декларация, с която призоваха министерството на културата за активни действия в тази насока.

Източник: http://mc.government.bg/newsn.php?n=6776&i=1