Кандидатурата ѝ е предложена от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и подкрепена от Пленума на съда. Подкрепа за нея заяви Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, като посочи, че тя ще допринесе за подобряване на микроклимата и организацията на работа на съда. Атанаска Дишева – член на Съдийската колегия, мотивира подкрепата си с даденото от Общото събрание на ВАС доверие за съдия Панчева.

Милка Панчева има над 37 години юридически стаж, като над 20 години е съдия във Върховния административен съд.

Източник: http://www.vss.justice.bg/page/view/8279

Още по темата: https://news.lex.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0...