Участници и лектори са едни от най-изтъкнатите юристи, специалисти по конституционно право. В програмата са включени теми като „Непосредственото действие на Конституцията – проявни форми“ – изложение на проф. Пенчо Пенев; „Непосредственото действие на Конституцията и наказателното право“ – изложение на проф. Лазар Груев; „Непосредствено действие на конституционните норми – проблеми и предизвикателства“ – изложение на Красимир Влахов; „Конституцията, правото на Европейския съюз и парадоксът за всемогъществото на Бог“ – изложение на проф. Даниел Вълчев; „Конституцията – инструмент за балансирано, но и контролирано управление“ – изложение на проф. Емилия Друмева и „Йерархия или идентичност?“ – изложение на доц. Мартин Белов.

Приветствия към участниците ще поднесат Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет, Ивайло Данов - председател на Адвокатския съвет на Софийска адвокатска колегия, председателят на Комисията по правни въпроси на Народното събрание, а модератор на кръглата маса е Валя Гигова, член на Висшия адвокатски съвет.

Този форум е само част от програмата, посветена на тържественото отбелязване на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция.

Висшият адвокатски съвет е участник във всички предвидени по повод бележитата годишнина инициативи.


Още по темата:

https://www.parliament.bg/ns140/bg/history

https://www.parliament.bg/bg/calendar

https://www.parliament.bg/ns140/bg/events/9