Заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев поздрави организаторите и участниците във форума и посочи, че темата на дискусията е високо професионална и ценна. Вярвам, че по време на обсъждането ще се направи още един прочит на действащата българска конституция, включително с критики и предложения за нейни действащи текстове, заяви той. Кръглата маса ще допринесе за достойното отбелязване на годишнината от приемането на Търновската конституция, с което Народното събрание е активно ангажирано и организира множество прояви, добави Явор Нотев.

Търновската конституция се превръща в стабилна основа, без която е немислимо развитието на България, тя отразява свободния демократичен дух на българския народ, каза при откриването на форума министърът на правосъдието Данаил Кирилов. За нейните преимущества и за развитието на българското конституционно право ще се радвам да чуя мненията на лекторите на кръглата маса, отбеляза той. Данаил Кирилов поздрави организаторите за навременната и полезна инициатива и пожела успех на участниците в дискусията.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова посочи, че Търновската конституция създава конституционната рамка на развитие на следосвобожденска България, базирана на най-модерните принципи на демокрация и либерализъм. Тази конституция въплъщава в себе си всички идеали, за които хиляди българи са пролели кръвта си и не случайно е наречена „Евангелие на свободата“, подчерта тя. Търновската конституция е в основата на всички приети след нея основни закони, добави Ралица Негенцова. 140-ата годишнина от нейното приемане е повод за пореден път да си припомним значимостта на нашия основен закон и неговото непосредствено действие в правото, заяви председателят на Висшия адвокатски съвет.

Председателят на Софийската адвокатска колегия Ивайло Данов отбеляза, че всеки юрист е призван да бъде не просто професионалист, а пазител на изкуството на доброто и справедливото. Това е възможно само, ако познаваме, пазим и прилагаме нашата конституция и браним ценностите, въплътени в нея, подчерта той. Приета преди 140 години Търновската конституция е не просто акт на учредителната власт на народа, но израз на порива на българите за свобода, за независима и самостоятелна държава, припомни Ивайло Данов. Действащата конституция продължава, положената от Търновската конституция традиция, и наш дълг е да я пазим, зачитаме и прилагаме в адвокатската практика, посочи той и изрази надежда кръглата маса да даде възможност за провеждане на открит дебат за предизвикателствата пред прякото приложение на конституцията като източник на правото.

Изложения на кръглата маса направиха едни от най-авторитетните български юристи, сред които проф. Емилия Друмева, проф. Лазар Груев, проф. Даниел Вълчев и др. Дискусията беше излъчена пряко на интернет страницата на Народното събрание.

Източник: https://www.parliament.bg/bg/news/ID/4755