Декларацията, чрез която неактивни през отчетния период предприятия се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си, се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. По данни на Националния статистически институт броят на тези предприятия е между 150 хил. и 200 хил. Заявленията за действителни собственици трябва да се подадат в срок до 4 месеца, считано от 31.01.2019 г.

Законът предвижда кратки срокове за разглеждане на заявленията за вписване, заличаване и обявяване, като длъжностните лица по регистрация се произнасят незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им. При първоначална регистрация на търговец произнасяното е до края на следващия работен ден от постъпването на заявлението, гласят още промените.

Целта на законопроекта е подобряване на организацията и ефективността в работата на Търговския регистър и на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване, чрез което се съобразява принципът на бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията, се посочва в съобщението.

В днешния си брой в. "Сега" съобщава, че пред Агенцията по вписванията в София има дълга опашка, на която се чака около час и половина. Тя е от собственици и пълномощници на фирми, които трябва да подадат задължителната годишна декларация за липса на дейност.

Преди година от регистъра въведоха временни правила: https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/vazhno-za-trgovskite-druzhestva-koito-ne-sa-izvrsh/

Източник: https://www.dnevnik.bg/biznes/2019/03/27/3410750_kabinetut_odobri_promeni_za_oblekchavane_rabotata_na/

Още по темата: https://news.lex.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-2/