Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва:

Писмен изпит – на 21.05.2016 г.(събота) от 9.00 ч. – тест, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, в аудитории 272 и 292 – регистрация от 8,00 ч., и на 22.05.2016 г., (неделя), от 14.00 ч. – решаване на казуси, само за издържалите теста, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски” – аудитории 272 и 292, Регистрация – от 13,00 ч.

Устен изпит (само за издържалите двете части на писмения изпит) – на 04.06.2016 г. (събота) от 9,00 ч. в гр. София, в сградата на Висшия адвокатски съвет, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4.

Общият списък на участниците в изпита с разпределението по зали ще бъде обявен на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет не по-късно от 12.05.2016 г.