Големият брой кандидати за изпита за адвокати и младши адвокати за пролетната сесия на 2015 г. води до необходимостта от включването на още една зала за провеждането на изпита.

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва:

Писмен изпит – на 16.05.2015 г.(събота) от 9.00 ч. – тест, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, в аудитории № 272 и №292, регистрация от 8,00 ч., и на 17.05.2015 г., (неделя), от 14.00 ч. – решаване на казуси, само за издържалите теста, в гр. София, в сградата на СУ „Св. Климент Охридски” – аудитории № 272 и № 292. Регистрация – от 13,00 ч.

Устен изпит (само за издържалите двете части на писмения изпит) – на 30.05.2015 г. (събота) от 9,00 ч. в гр. София, в сградата на Висшия адвокатски съвет, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4.

Общият списък на участниците в изпита с разпределението по зали ще бъде обявен на Интернет страницата на Висшия адвокатски съвет не по-късно от 12.05.2015 г.