Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че както всяка година Немската федерална адвокатска камара (Bundesrechtsanwaltskammer) и Немският адвокатски съюз (Deutscher Anwaltverein) организират съвместно програма за обмяна на опит на адвокати.

Програмата се отнася до млади адвокати ( максимум до 35 години), занимаващи се с гражданско и търговско право. Кандидатите трябва да имат няколко години професионален опит, да владеят немски език и да имат готовност да се явят на професионален тест, ако това бъде поискано от IRZ-Stiftung.

В програмата не могат да участват адвокати, които работят за немски адвокатски фирми в България, за адвокатски фирми с офис в Германия или техни партньори.

Продължителността на програмата е от 24.08.2015 г. до 3.10.2015 г.

Разписанието е следното:

24.08.2015 г. – Пристигане в Konigswinter (близо до Бон);

25.08.2015 г. до 2.09.2015 г. – Встъпителен семинар по европейско гражданско и търговско право в Konigswinter;

3.09.2015 г. 29.09.2015 г. – Специализация в немски адвокатски кантори – практически акпекти на процесуалното право и методи на работа на немските юридически кантори;

30.09.2015 г. – 2.10.2015 г. Семинар за оценка (оценяване).

3.10.2015 г. Отпътуване.

Финансови аспекти:

Организаторите поемат:

- разноските за храна и квартира по време на семинара в Konigswinter

- пътните разноски от Konigswinter до мястото на провеждането на програмата и обратно в Konigswinter;

- разноските по настаняване (апартамент или стая за гости) по време на целия период;

- организаторите покриват медицинската застраховка в случаите на акутни (остри) заболявания.

По време на престоя на участниците ще бъде отпусната от организаторите сума от 500 евро.

Гостите сами трябва да поемат пътните разноски от и до Konigswinter в началото и края на програмата.

Изпитът по немски език за определяне на кандидата ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съвет – гр. София, ул. „Цар Калоян” № 1а на 27 март 2015 г. от 9.30 ч.

Желаещите да се явят на изпита следва да изпратят документите си (заявление и копие от диплома за завършено висше образование) в адвокатската колегия, в която са вписани до10 март 2015 г. Желателно е да бъде представен и документ за владеене на немски език.

Документите от адвокатските съвети да бъдат получени във Висшия адвокатски съвет до 16 март 2015 г.