Уважаеми колеги,

С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да участват и български адвокати, отговарящи на условията, поставени от Парижката адвокатска колегия: да са на възраст до 40 години и с добро владеене на френски език.

Стажът ще се проведе в периода октомври и ноември 2014 г. През месец октомври стажантите ще бъдат обучавани в Училището за професионално обучение на адвокати на Парижката адвокатска колегия, а през месец ноември - в адвокатска кантора на адвокат от Адвокатската колегия - гр. Париж, Франция. Парижката адвокатска колегия поема изцяло разноските по обучението, но стажантите трябва сами да поемат пътните и разноските по пребиваването си там.

Тази година посолството на Република Франция в България – сектор "Институционално и техническо сътрудничество" – Френски културен институт ще предостави 2 стипендии, покриващи престоя на двама български адвокати в Париж.

Изпитът по френски език за определяне на стажантите ще се проведе в сградата на Висшия адвокатски съвет - гр. София, ул. „Калоян" № 1-А на 16.06.2014 г. от 9.00 ч.

Желаещите да се явят на изпита моля да изпратят заявление до съответната адвокатска колегия с трите си имена и висшето учебно заведение, което са завършили в адвокатската колегия, в която членуват. Желателно е да изпратите и документ за владеене на френски език. Документите трябва да бъдат получени от съответната адвокатска колегия във Висшия адвокатски съвет не по-късно от 10.06.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА