На снимката: председателят на ВАдвС д-р Ив. Дерменджиев, Ели Христова, председателят на ССВЕ Пиер-Доминик Шуп и предишният председател на ССВЕ Панайотис Перакис.