С новия регламент ще отпадне необходимостта от заверка при представянето на официални документи, издадени в страна от ЕС, на органи на друга държава членка.

От Европейската комисия изброяват кои официални документи обхваща регламентът. Това са тези, с които се удостоверяват раждане, смърт, име, брак, включително брачната дееспособност и семейното положение, развод, законна раздяла или унищожаване на брака, регистрирано партньорство и прекратяването му, произход, осиновяване, местоживеене, националност, чисто съдебно минало и избирателни права. Всички тези документи, издадени в държава от ЕС, трябва да бъдат приемани като автентични от властите в останалите държави от съюза и без заверка.

Друга важна промяна е, че с новите правила в много случаи от гражданите няма повече да се изисква да предоставят превод от заклет преводач на официалните си документи. За да се улесни превода им се въвеждат многоезични стандартни удостоверения. Такива е предвидено да има за документите, които удостоверяват раждане, това, че лицето е живо, смърт, брак, регистрирано партньорство, постоянен адрес и/или място на пребиваване и чисто съдебно минало.

„Не всички стандартни удостоверения се издават във всички държави членки. Гражданите могат да проверят кои удостоверения се издават в тяхната страна от ЕС на портала за електронно правосъдие“, обясняват от Брюксел.

Това е чудесна новина за гражданите, които живеят или искат да живеят в друга държава от ЕС“, заяви комисарят по правосъдието Вера Йоурова. И допълни: „От утре вече няма да има скъпи и дълги бюрократични процедури за гражданите, които трябва да представят необходимия им официален документ, за да сключат брак или да започнат работа в страната, в която живеят. Това ще улесни всекидневния живот на хората, които живеят и работят в друга държава от ЕС, и ще им спести разходи.“

Около 17 милиона граждани на ЕС живеят в друга държава от съюза, а около два милиона ежедневно пресичат границата, защото работят или учат в една държава, но живеят в друга.

Именно затова още през 2013 г. Европейската комисия предложи отпадането на заверките и на изискването за официален превод. Новия регламент беше приет през 2016 г., а от Брюксел напомнят, че държавите са имали две години и половина, за да се адаптират към неговите изисквания.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4...