Там „отстъпката“ дори е още по-голяма. Ето какво предвижда новата разпоредба на чл. 58 г, ал. 8: „Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума. Другите видове административни наказания се определят по правилата на чл. 27, ал. 1-4“.

Тази по-ниска глоба трябва да бъде платена в 14-дневен срок, в противен случай споразумението отпада и се издава наказателно постановление (подробни разяснения за споразумението по ЗАНН виж в статията на проф. Цветан Сивков тук).

От днес в системата на административните наказания е факт нов вид санкция – безвъзмезден труд в полза на обществото. То ще може да се налага при повторно или системно извършване на нарушение – самостоятелно или едновременно с друго наказание. И засега е предвидено изрично само в Указа за борба с дребното хулиганство и Закона за горите.

Това наказание ще се налага от районния съд и ще е за от 40 до 200 часа годишно. За работещите то е до 3 часа на ден в извънработно време или за пълен работен ден в някой от празничните или почивните дни. А по време на платен годишен отпуск за не повече от 56 часа месечно. Същото е и ограничението за безработните.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2...