Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) изрично разпорежда, че при прилагане на, който и да е от способите на доказване в наказателното производство – разпит, експертиза, оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент, разпознаване на лица и предмети и специални разузнавателни средства, по отношение на нотариуси, се спазват правилата на устройствения закон на гилдията.

Самият Закон за нотариусите и нотариалната дейност пък има специални изисквания по отношение на архива на канторите. Той регламентира, че изнасянето на дела и документи от него извън кантората се извършва само въз основа на писмено разпореждане, определение или заповед на съдия или прокурор. А преписите се предават срещу подпис на изрично и поименно посочено в разпореждането длъжностно лице.

Оригиналите пък се изнасят лично от нотариуса, а експертиза може да се извършва само в негово присъствие.

Нотариусите не са единствената гилдия, за която НПК предвижда, че трябва да се спазват специални правила при разследването. Същото важи и за адвокатите.

След като в края на миналата година беше направен опит за претърсване в кантората на адвокатското дружество „Карадалиев и партньори“ и в домове, регистрирани като кантори на съдружници в него, ръководството на адвокатурата също се срещна с главния прокурор. От Висшия адвокатски съвет (ВАдС) призоваха разследващите да уведомяват местната колегия при всяко действие спрямо адвокат, за да може тя да излъчи свои представители като поемни лица.

В края на януари 2019 г. от държавното обвинение обявиха, че ще бъде създадена Инструкция какви действия могат да извършват разследващите спрямо адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители. А проектът за това методическо ръководство ще бъде представен на ВАдС, на Съвета на нотариусите и на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители за предварително становище и обсъждане.

Проект за инструкция как да се действа при разследване на представители на трите правни професии досега не е огласяван публично.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0/