10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени?

„10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени?“ – това беше темата на експертна кръгла маса, която се проведе в Съюза на юристите в България на 12 май 2017 г.

Съорганизатор на форума беше Висшият адвокатски съвет, в партньорство със Съюза на юристите в България, Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев“. В дискусията участие взеха председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и членовете на ВАдвС Валя Гигова, Емил Ядков, Христо Христов и Валентин Бенатов – член на Висшия контролен съвет. Модератор беше зам.-председателят на СЮБ и резервен член на ВАдвС Йосиф Герон.

„Ние сме за съдебна реформа и работим усилено за нея. Но не реформа като самоцел, а за промени, които ще доведат до предвидимост в правораздаването и до възвръщане усещането за справедливост у гражданите от прилагането му“ – това заяви Ралица Негенцова пред участниците във форума.

В изказването си адв. Гигова заяви: “Проблемът с призоваването не е нов. Но не мислите ли, че една от причините е свързана с факта, че гражданите не изпълняват основно свое законово задължение, а именно – да се регистрират по местоживеене? Струва ми се, че е редно да се помисли за национална информационна кампания по темата. Това е начин злоупотребите, особено в заповедното производство, драстично да намалеят“.

Освен членове на ВАдвС и на Висшия контролен съвет на форума присъстваха омбудсманът Мая Манолова, съдии от ВКС и ВАС, представители на неправителствени организации.

Очаква се до няколко дни представените идеи да бъдат обобщени и публикувани.