Висшият адвокатски съвет (ВАдС) е взел решение за увеличение на месечната адвокатска такса от 01 април. Вместо 10 лв., занапред адвокатите ще плащат по 20 лв. на ВАдС, става ясно от информация за проведеното на 12-ти януари заседание на Съвета.

Икономическите фактори, актуалното ниво на минималната работна заплата (МРЗ), инфлацията и нуждата от финансовото обезпечаване на програмата на ВАдС за дългосрочното развитие на адвокатурата – това най-общо са мотивите за двойното увеличение на вноската.

От ВАдС акцентират върху необходимостта от въвеждането на е-адвокатурата, която изисква инвестиции. Ръстът на адвокатските вноски ще осигури и средства за по-голяма активност на Съвета по сезиране на Конституционния съд, за семинарна дейност, както и за популяризиране на промените в Закона за адвокатурата.

Източник: http://legalworld.bg