Доминик Атиас - президент на Федерацията на европейските адвокатури