І. Информация за събития и мероприятия от 30.01.2015 г. до 20.02.2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Преглед на организацията за провеждане на Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 21 и 22.02.2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІV. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

V. Разглеждане на жалби срещу решенията на Избирателната комисия за обявяване резултатите от избора за органи на Софийската адвокатска колегия (продължение от 13.02.15 г.).

VІ. Предстоящи събития, мероприятия, становища.

VІІ. Разни.