І. Връчване наградите на победителите в годишното студентско състезание за написване на есе на тема „Същност на адвокатската пледоария” и информация за събития и мероприятия в периода от 19.11.2015 г. до 27.11.2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Приемане на решение за свикване на Общо събрание на адвокатите в страната.

Докладва председателят на ВАС.

V. Обсъждане на предложенията за изменения в Учредителния акт на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” (продължение от 13.11.2015 г.).

Докладват предложителите.

VІ. Приемане на процедура за избор на членове на Управителния съвет на фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за следващия редовен мандат.

VІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ. Разни.