І. Информация за събития и мероприятия в периода от 27.11.2015 г. до 18.12.2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Доклад за проведената през ноември 2015 г. есенна изпитна сесия за адвокати и младши адвокати.

Докладва председателят на изпитната комисия Ели Христова

ІІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІV. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

V. Обсъждане на предложенията за изменения в Учредителния акт на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” (отложена от 27.11.2015 г.).

Докладват предложителите.

VІ. Избор на членове на Управителния съвет на фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за следващия редовен мандат (отложена от 19.11.2015 г.)

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Определяне на датите за заседанията на Висшия адвокатски съвет за първото полугодие на 2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС

ІХ. Разни.