І.Информация за събития и мероприятия в периода от 14.11.2014 г. до12.12.2014 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ.Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV.Доклад за проведената през ноември 2014 г. есенна изпитна сесия за адвокати и младши адвокати.

Докладва председателят на изпитната комисия Юрий Бошнаков, зам.председател на ВАС.

V.Приемане на решение за свикване на Общо събрание на адвокатите в страната.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Концепция за работата на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет (продължение от предишни заседания).

Докладва работната група.

VІІ.Обсъждане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС

ІХ.Разни.