1.Информация за събития и мероприятия в периода от 9.06.2017 г. до 23.06.2017 г.

Докладва: Председателят на ВАдвС Ралица Негенцова

2.Социална дейност – временни правила.

Докладва: Емил Ядков

3.Информация за проведения изпит за адвокати и младши адвокати.

Докладва : Зам.председателят на ВАдвСАтанас Стоянов

4.Дисциплинарни и други преписки.

5.Финансови въпроси

Докладва:Главният секретар на ВАдвС Стефка Въжарова

6.План и мерки за осъществяване на „Комуникационна стратегия на българската адвокатура“ .

Докладва : Председателят на ВАдвС и Красимир Недев

7.Предстоящи събития, мероприятия и становища.

8.Разни.

Главен секретар на ВАдвС

Стефка Въжарова