Макар многото години под чужда власт, българите се справяме да направим първата си Конституция - Търновската, която несъмнено се превръща в онази стабилна основа, без която е немислимо развитието на България, заяви при откриването на форума министърът на правосъдието Данаил Кирилов. По думите му Търновската конституция отразява свободния, демократичен дух на българския народ. В нея са заложени идеите на либерализма, които по това време са получили признанието на повечето действащи западноевропейски конституции. Отделено е значително място и на правата и свободите на гражданите, както и на свободата на словото, вероизповеданията и неприкосновеността на частната собственост, отбеляза той. Според министъра кръглата маса ще е полезна за възстановяване на усещането за конституционност, принципност и върховенство на правото. Съпричастен съм с този празник и се вълнувам, каза още Данаил Кирилов.
Търновската конституция създаде конституционната рамка на развитие на следосвобожденска България, каза Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет. По думите й основната цел на Търновската конституция е била хората да получат свободата сами да решават собствените си проблеми. Тя въплъщава в себе си всички идеали, за които хиляди българи са пролели кръвта си и не случайно е наречена Евангелие на свободата, каза още Негенцова.
Всеки един от нас като юрист е призван да бъде не просто професионалист, а пазител на правото, това е възможно само ако познаваме и пазим нашата Конституция, каза Ивайло Данов, председател на Софийската адвокатска колегия. Според него Търновската конституция е била израз на порива на българите за свобода, за независима и самостоятелна държава. Този документ е въплъщавал най-модерните за времето си разбирания относно организацията на обществения строй и държавата, уредбата на еднокамерния парламент, гаранциите за свободата на изразяване, на събрания, на печат, на избираемост на народните представители и на образование, както и на отговорността на отделните министри пред парламента, отбеляза той. Всяко поколение адвокати следва да е отворено към новостите, към технологиите, към развитието на алтернативните способи за разрешаване на спорове, сред които са арбитражът и медиацията, както и да бъде ориентирано към участие в разрешаването на съвременните проблеми на обществото, каза Данов. Според него това е възможно само ако добре се познава конституционната традиция и практика и се прилагат в адвокатската практика.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1990900