Д Е К Л А Р А Ц И Я

Висшият адвокатски съвет изразява категоричното си несъгласие с възможността адвокат да бъде осъден заради произнесена от него пледоария. Начинът, по който защитникът се изказва, е въпрос на представяне на неговата теза и по никакъв начин не може да съставлява престъпление чрез слово.

Осъждане на адвокат поради изразената от него защитна теза е нарушение както на правата на адвоката, така и накърняване на правата и свободите на гражданите, чиято защита е основното задължение на всеки адвокат.

Постановяване на присъда против адвокат за изразена негова защитна теза е в грубо противоречие с Конституцията на Република България и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Такава присъда е удар както против адвокатурата, така и против принципа за справедлив съдебен процес. Интересите на правосъдието налагат подобни съдебни грешки никога да не бъдат повтаряни, а допуснатата вече да бъде коригирана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА