Двамата са провели работна среща днес, на която са обсъдили задълбочаване на сътрудничеството между законодателната и изпълнителната власт по тези три теми, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Кирилов и Рашидов смятат да привлекат различни експерти, включително и представители на МВР, прокуратурата и Министерството на правосъдието, с които да бъдат обсъдени законодателни промени във връзка с борбата с нелегалния трафик на културни ценности, фалшифицирането на произведения на изкуството и „фалшивите новини“.

Вежди Рашидов е запознал министъра с резултатите от срещите си в Бундестага в Берлин и в Камарата на депутатите в Рим. „Засилването на сътрудничеството между европейските страни в борбата с трафика на ценности, фалшификатите и фалшивите новини е много важно, защото този проблем засяга сигурността на всяка страна. Европейският опит дава добра основа за нови законодателни инициативи, за изработването на които трябва се направят работни групи. Свидетел съм, че Европа все повече се тревожи и от проблема с фалшивите новини, затова тази тема ще става все по-актуална за всички страни членки“, е изтъкнал Рашидов.

Източник:https://news.lex.bg/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b8...