Поводът е 130 години от приемането на първия Закон за адвокатите. Той е приет на 22 ноември 1888 г. от Петото обикновено Народно събрание на Княжество България. Това е законът, който пръв регламентира най-благородната от всички юридически професии – адвокатската. Това е празник на цялото българско общество, защото тъкмо с този закон младата българска държава заявява на висок глас, че защитата на правата и интересите на гражданите е част от защитата на държавността.

В пресконференцията участваха Ралица Негенцова - председател на Висшия адвокатски съвет, Людмил Рангелов - зам.- председател на Висшия адвокатски съвет, Стефка Въжарова - главен секретар на Висшия адвокатски съвет и проф. д-р Пенчо Пенев - автор на книгата "Адвокатът, Конституцията, приложимото право".

Източник и видео: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_cuvl6nzq?fbcli...