"Темата е изключително интересна и тя е много щекотлива, бих казал, защото вие добре знаете, че всъщност голяма част от нашите актове, които постановяваме, включително и нашите актове на висшия адвокатски съвет, имат известно - така да речем - коментари в колегиите в страната. Така че темата е изключително интересна и аз лично се надявам тя да не бъде под формата на доклади. Надявам се да бъде в един разговор, в един диалог, за да можем ние да си изясним като висш адвокатски съвет какво да очакваме от вас и съответно вие какво да очаквате от нас".

Приветствени слова поднесоха областният управител на Видин Огнян Асенов, заместник кмета на Видин Десислава Тодорова, председателя на окръжен съд Видин Илия Илиев и председателя на националното бюро за правна помощ Наталия Илиева.

Източник: https://bnr.bg/vidin/post/101717676/esenna-naciona...

Подробности по темата: https://www.vas.bg/bg/a/zapochna-iznesenoto-zaseda...

https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19500222&Sit...