Решението е в съответствие на целите на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020, която дефинира необходимост от укрепване на експертния капацитет в областта на публичната комуникация в съдилищата. То осигурява проактивен подход по отношение на комуникационните потребности на органите на съдебната власт, като позволява по-добро структуриране и комуникиране на техния дневен ред, както и работа за повишаване на правната култура на гражданите и доверието на обществото.

Източник: http://www.vss.justice.bg/page/view/8241

Още по темата: http://defakto.bg/2018/12/11/%D0%B2%D1%81%D1%81-%D...