БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА ОТБЕЛЯЗА 90 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИ ПРАЗНИК – 22 НОЕМВРИ

С вълнуващо тържество българската адвокатура отбеляза 90-тата годишнина от създаването на Висшия адвокатски съвет и 22 ноември – едноименния й професионален празник. Камерната зала „България“ трудно побра всички, дошли да уважат достолепната годишнина. Сред официалните гости бяха председателят на 43-то Народно събрание Цецка Цачева, Явор Хайтов и Явор Нотев – зам.-председатели на НС, Данаил Кирилов – председател на правната комисия в НС, зам.-министърът на правосъдието Петко Петков, Невин Фети – съветник по правни въпроси на Президента на Република България, представляващият ВСС Соня Найденова, Теодора Точкова – главен инспектор на ИВСС, омбудсманът на Република България Мая Манолова, Рут Гемел – втори вицепрезидент на ССВЕ, Драголюб Джорджевич – председател на сръбската адвокатска колегия, Николаос Валергакис – председател на солунската адвокатска колегия, Емил Гугучески и Александър Танчевски – членове на УС на Македонската адвокатска колегия, предсетаделят на съвета на КЧСИ Георги Дичев, зам.-председателят на съвета на нотариусите Теодора Вуцова, председателят на СЮБ Владислав Славов, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет проф. д-р Сашо Пенов, проф. д-р Дарина Зиновиева – декан на ЮФ на Пловдивския университет и др.

„Като председател на Народното събрание, но преди всичко като ваш колега, изпитвам безкрайно уважение и респект към българските адвокати, защото добре познавам отговорностите и предизвикателствата, пред които ежедневно са изправени”, каза Цецка Цачева. И допълни: “Добре знам, че адвокатската професия днес е натоварена с нови, още по-големи очаквания – още по-категорично да отстояваме и защитаваме правния ред, интересите на гражданите и техните законни права”.

Водещият тържественото събрание Йордан Цветанов прочете поздравителни адреси от премиера на България Бойко Борисов и от главния прокурор Сотир Цацаров.

В словото си председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова направи своеобразна ретроспекция на изминалите 90 години от създаването на ВАдвС. „Първият опит за цялостна законодателна уредба на адвокатската професия е направен със Закона за устройство на съдилищата от 05.02.1883 г.”, каза тя. „Характерното в този закон е, че е подчинявал адвокатите на съдилищата и е предвиждал широки правомощия на зам.-министъра на правосъдието. Законът е срещнал съпротива и неговото действие е било суспендирано с княжески указ от 04.04.1883 г. Ето защо се приема, че първият Закон за адвокатите в България е приет от Петото Обикновено Народно събрание на 22 ноември 1888 г. Законът не е установявал корпоративно устройство на адвокатската професия. Приемането на адвокатите е ставало чрез „приписване” към окръжен съд с определение въз основа на молба, подкрепена със съответни документи, установяващи притежаването на изискваните от закона положителни качества за званието „адвокат” на молителя и липсата на отрицателни качества. Дисциплинарният надзор е бил поверен на окръжните съдилища. Все пак се е предвиждала възможността за избор на адвокатски съвети, които са могли да поемат осъществяването на дисциплинарната отговорност. Едва със Закона за адвокатите, приет на 24 юни 1925 г., адвокатурата се организира на съвършено нови основи. Законът е изграден на два принципа: на самоуправление и на самоконтрол – необходима предпоставка за пълната независимост на адвокатурата”, припомни председателят на ВАдвС Ралица Негенцова.

И допълни: „Българската адвокатура през всички тези десетилетия е играла важна роля в историята на България. Очевидно е, че само единна тя може да е гарант за правовия ред в страната. Днес съдебната реформа и промените в Конституцията не могат да се случат без българската адвокатура, като неразделна част от тази реформа е и ЗИДЗА – гаранция за дълбоки и необратими промени в страната ни по пътя към европейските ценности. От създаването си и до сега Висшият адвокатски съвет винаги се е ръководил от дълга си да защити професионалните интереси на адвокатурата и да издигне нейния престиж в обществото, като отстоява обществения интерес, осъзнавайки, че няма качествено и справедливо правосъдие без компетентна, независима и борбена адвокатура.“ (цялото слово на Р. Негенцова виж ТУК)

Изключително трогателен и вълнуващ бе моментът, в който Ралица Негенцова връчи плакети на присъстващите досегашни председатели и секретари на Висшия адвокатски съвет, както и на адвокати с изключителни заслуги към българската адвокатура и с дългогодишен адвокатски стаж.

Истинска духовна наслада достави по-късно Софийската филхармония под диригентството на маестро Ари Фан Бейк с произведения на Хендел, Моцарт, Равел, Стравински, а препълнената зала „България“ дълго аплодира младият гост-цигулар Уйлям Хагел.

Честването на двата празника продължи с тържествена вечеря, по време на която представители на адвокатските съвети от страната и чуждестранните гости поднесоха своите поздравления по случай празника.