В периода от 6 март до 4 май 2017 г. беше заместник-министър на правосъдието в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков, а преди години беше член на ЦИК от квотата на ДПС.

Натрупаният обществен негативизъм, хроничните проблеми на системата, които в най-голяма степен се наблюдават в работата на СГС, очакванията за справедлива правораздавателната система, които еманират особено много в образа на този съд, убедеността ми, че притежавам необходимите опит и визия за превръщането на този съд в символ на истинско правосъдие, образец на баланс между качество и бързина, са основните мотиви да кандидатствам за ръководител на СГС. Съзнавам, че декларираните намерения с оглед съществуващите обществен и правен нихилизъм в обществото, както и умората и липсата на неудовлетвореност у част от колегите и влошеният микроклимат в съда, звучат твърде идеалистично, но това още повече ме мотивира да докажа, че чрез целенасочена, ежедневна работа, с квалифициран и добросъвестен екип, ще реализирам идеите си за постигане на висок стандарт на правораздаване, авторитет и доверие в цялостната дейност на съда“. Така Алексей Трифонов аргументира в своята концепция личната си мотивация да се кандидатира за поста.

На 19 ноември Общото събрание на СГС изслуша двамата кандидати и гласува. Алексей Трифонов беше подкрепен от 28 съдии, а Евгени Георгиев – от 59.

Това е вторият опит на Съдийската колегия да избере председател на градския съд.

При първата процедура през март кандидатите бяха Евгени Георгиев и Светлин Михайлов. Но СК на ВСС не успя да избере титуляр за поста председател на СГС.

Алексей Трифонов беше „разходен“ из целия набор от проблеми пред СГС

Основният от тях е неравномерната натовареност. Трифонов посочи няколко мерки, които ще предприеме. Първата е да поиска от ВСС допълнителни бройки за съдебни помощници, които да подпомагат онези съдии, които имат нужда от тях. Втората – е да се обяви конкурс за повишаване на свободните места. Третата – да се осигури допълнителен щат. „Надали ще получа вашата подкрепа, но съм длъжен да поискам“, каза Трифонов. Последната мярка, която предложи, е да бъде осигурена нова сграда за СГС, защото Съдебната палата е тясна за обитателите ѝ.

Той беше попитан дали смята, че ще получи подкрепата на съдиите от СГС, при положение че при гласуването на общото събрание резултатът е 56 гласа за другия кандидат – Евгени Георгиев, а 25 за него.

„Диалогичен човек съм и мога да разговарям с всички колеги за проблемите, които стоят пред нас. Подкрепата, която получи колегата, е логична за мен, защото общото събрание взе решение Евгени Георгиев да бъде техен кандидат. Не е изненада и не е проблем, аз не разделям хората. Няма проблем да работя с хората“, заяви Трифонов.

В отговор на питане как би реагирал при забавени актове, той обясни, че внимателно ще преценява причините за това, които могат да бъдат обективни и в такива случаи трябва да се намери начин да се помогне на съдията, а не да се бърза с предложения за дисциплинарни наказания. „Може на колегата да му се даде „малка ваканция“ и да не му се разпределят нови дела, докато не изпише тези, които има. Не бива с лека ръка колеги да бъдат наказвани и да изпускаме такива, които работят от години и са много добре подготвени. Не е приятно да бъде наказан, може да се демотивира, когато говорим за обективни причини за неизписване на делата. Хората работят на ръба на възможностите си“, заяви Трифонов.

Той беше категоричен, че винаги когато има необосновани нападки към съда, а напоследък те не са малко, ще реагира с балансиран тон, без да изпада в емоции. Обществото трябва да разбере позицията на съда, ще подкрепям колегите, каза Трифонов.

Шефът на Върховния административен съд Георги Чолаков го попита каква е визията му за заместник-председателите на съда, ще запази бройката от шестима такива, как ще ги подбере, при положение, че не работи в СГС.

„Ако има възможност да се справя с по-малко, бих го направил, нагърбвайки се с повече работа. Възможно е две от тези бройки да бъдат трансформирани в такива за редови съдии, така поне мъничко да се намали натовареността на съдиите. Но първо трябва да видя дали има смисъл от тях“, отговори Трифонов.

Той поясни, че ще търси заместници, които да не предизвикват конфликтни ситуации и напрежение сред колегите. „Бих искал по-балансирани хора, които да се справят с работата. Не знам колко човека биха се съгласили да изпълняват длъжността на заместник. Ще бъде труден избор. Ако бъда избран обаче не може да се очаква на третия ден да свикам общото събрание и да му представя кандидати за заместници. Това е несериозно“, заяви Трифонов.

Олга Керелска го попита имал ли е срещи с представители на съдебната власт или на институции извън нея, които да са го мотивирали да се кандидатира за председател на СГС.

„Не съм участвал в първата процедура. След нея имах разговори с колеги от САС и те ме попитаха дали имам идея да се кандидатирам. Не съм ходил по партийни централи, нито към говорил с когото и да било. Но не бива този съд да стои без титуляр, никой и нищо не ме е мотивирал“, заяви Трифонов.

Председателят на ВКС Лозан Панов допълни въпроса със следното – дали членове на съвета са го мотивирали, на което Алексей Трифонов заяви, че е имал разговор само с един, който по онова време не е бил член на ВСС.

В отговор на друг въпрос на Панов, Трифонов заяви, че не е бил част от състава на СГС по време на управлението на Владимира Янева, за скандалите научавал от медиите, имало и слухове. „Това беше най-скандалното време на СГС, а съдът не бива да генерира скандали, отношенията трябва да са нормални. Новият председател трябва с личен пример да покаже отстояване на независимостта на съда и да не допринася за скандала“, заяви Трифонов.

Част от въпросите към втория кандидат Евгени Георгиев бяха идентични. По отношение на натовареността, той също посочи, че трябва да бъде увеличен броят на съдебните помощници. „Защо да увеличаваме щата на съдиите като може да се увеличи щатът на съдебните помощници. При евентуално намаляване на работата е по-лесно да бъдат освободени, колкото и неприятно да звучи. Млади хора са, ще си намерят работа“, заяви Георгиев.

Като добър пример за намаляване на натовареността той посочи промяната на подсъдността на застрахователните и потребителски дела. Даде и пример – след измененията в ГПК от 8 август делата са намалели с 34%.

Що се отнася до идеята за обединяване на въззивното гражданско и гражданското отделение в СГС, която се обсъжда от комисията по натовареност във ВСС, Георгиев заяви следното: „Трябва ли съд, който е свръхнатоварен, да търси вътрешни резерви? Това са съдии, които са свикнали да гледат един тип дела, по-ефективни са от всички останали, трябва ли да бъдат подложени на решението да сменят материи или да разглеждат и друг тип дела. Това ще доведе до напрежение“. Все пак каза, че е отворен за дискусия.

Друга мярка, която предложи за справяне със свръхнатовареността, е командироване на магистрати за определен период от време, макар да призна, че това крие огромни рискове за независимостта на съдията.

По отношение на спазването на сроковете, Георгиев заяви, че председателят трябва да разполага с ежемесечна постоянна информация за движението на делата и забележи ли проблем, да проведе дискретен разговор със съдията за изясняване на причините. Много често те са лични – заболяване на много близък, смърт на член на семейството, раждане на дете, каза Георгиев и добави, че трябва да се подхожда с разбиране. В такива случаи, според него, може да се определи персонален съдебен помощник. Колеги казват, че това е удачна мярка, защото не искаме да сме в тежест на останалите съдии, сподели Георгиев. И също посочи, че може временно да спре този съдия от разпределение на делата.

Като пример за свръхнатовареност той даде колежката си в стаята – съдия Вергиния Мичева, която имала 400 дела, а той – 180 първоинстанционни.

„През годините не е обръщано внимание на този проблем, има натрупване, наслагване и накрая дисциплинарно производство. Моята цел е да не се стигне до това“, заяви Георгиев.

По отношение на отстояването на независимостта на съдията и съда, той даде пример със себе си. Каза, че на предходната процедура е бил лично засегнат от член на ВСС (има предвид Боян Новански, който му зададе въпроси за притежаваните от Георгиев акции и недекларирането на част от тях, което намери на притеснително. Заради това Георгиев днес поиска отвод на Новански, но той отказа да се отведе).

„Аз бях лично засегнат. Това доведе до несигурност и неувереност, понякога дори и до самокритика. Изпитвах притеснение как останалите гледат на това, какво усещат родителите, децата. Лично аз ще бъда изключително активен по отношение на защитата на съдиите при необосновани атаки“, започна Георгиев.

И добави, че всички документи са били разгледани от етичната комисия и всеки неин член би могъл да му зададе въпроси за акциите.

Ситуацията, в която бил поставен на 13 март на заседанието на СК на ВСС определи като неудобна. „Не мога да реагирам с факти за неща отпреди 10 години. Към онзи момент съдия не е имал задължение да декларира продажба на акции, а само ако има реализиране на печалба над определен в закона размер. Нямам такава печалба, повечето бяха продадени на загуба, малка част с приходи“, каза още Георгиев. И призова кадровиците да прочетат отново приетите от тях стандарти за независимост и сами да си отговорят на въпроса дали случилото се на 13 март попада в някоя от хипотезите в стандартите. Като попита кой в ситуацията, в която попадна с Боян Новански, ще го защити.

„Поставете се на моето място и се замислете кой би защитил вас, ако получите упрек за почетността си от председателя на ВКС или от председателя на ВАС. Показвам емоция, не я търся, но тя идва“, заяви Георгиев.

Що се отнася до предварителните разговори на Трифонов с човек, който после е станал член на съвета, Георгиев заяви, че Калоян Топалов е подал оставка в периода от 22 до 29 септември 2017 г., т.е. след избора на новия състав на ВСС, но преди да бъде конституиран. „Ако при мен беше дошъл някой и ме насърчи да кандидатствам как бихте се почувствали?“, попита той.

Алексей Трифонов – по-практичен, Евгени Георгиев – по-романтичен

Почти всички членове на Съдийската колегия бяха единодушни, че и двамата кандидати са достойни. Но от тук започнаха и нюансите.

Цветинка Пашкунова, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска и председателят на ВКС Лозан Панов заложиха на съдийското самоуправление.

„Предложението на общото събрание обективира волята на магистратите Евгени Георгиев да оглави Софийския градски съд. То представлява ясна форма на принципа на съдийско самоуправление, който този състав винаги е спазвал“, започна Цветинка Пашкунова.

Тя поясни, че Георгиев е част от колектива и изрази впечатлението си от начина, по който ще търси диалог, като изтъкна, че той познава много добре работата на съда, констатирал е проблемите и предлага иновативни идеи за решаването им.

„Изключително квалифициран, ерудиран и доказан професионалист. Той е доктор по право, с множество специализации, няма никакви съмнения в неговата почтеност“, заяви още Пашкунова.

Боян Магдалинчев пък каза, че ще заложи на Алексей Трифонов, който, по думите му, дълбоко познава дейността на СГС, значението, функциите и задачите с ясното разбиране, че много неща в този съд трябва да се променят. „Той съзнава добре правомощията на общото събрание и на председателя. Има желание за един балансиран подход за решаването на тези проблеми. Впечатлих се от това, че ще решава нещата с диалог. Евгени Георгиев се представи много добре. Но по-добрият ръководител като визия, желание и справяне с проблемите за мен е Трифонов и ще гласувам за него“, заяви Магдалинчев.

Вероника Имова сподели мнението му и добави, че познава Трифонов само по работата му като наказателен съдия, а днес за първи път го вижда.

„За разлика от Евгени Георгиев обаче Алексей Трифонов през целия си стаж е отдавал усилия и квалификация за българското правораздаване. Георгиев е повишавал знанията си в областта на медиацията, но тук разглеждаме преди всичко качествата на всеки от тях като административен ръководител, които следва да ни убеждават във възможностите на всеки от тях да организира управлението на най-големия окръжен съд в страната. И двамата показаха познаване на проблеми, но Трифонов даде по-ясна визия за решаване на чувствителните проблеми в съда. Той проявява готовност за посрещане на персонална отговорност за решенията, които трябва да се вземат. Отговорност, че следва да се уважават решенията на ВСС, които са свързани с назначаването на колеги в СГС по видове материи след участие в конкурси за повишаване и преместване в този съд“, заяви Имова.

Според нея Трифонов е проявил мъжество и откровеност. „Време разделно е отговорно да подходим към избора и да осъществим избор“, заключи Вероника Имова.

И Севдалин Мавров заяви, че ще подкрепи Трифонов. И си пожела нещо: „Дай Боже да работят заедно, да се подобри работата в съда и да решат наболелите личностни отношения там“.

Олга Керелска обаче постави въпроса, че Съдийската колегия дължи ясни и категорични мотиви на съдиите защо би подкрепила външния кандидат за шеф на СГС.

„Ако се спрем на външен кандидат, трябват много сериозни основания за това, защото иначе пренебрегваме мнението на значителна част от съдиите от СГС и трябва да дадем отговор защо го пренебрегваме. Трябва да посочим съдбоносни, структуроопределящи основания кое налага да изберем външен кандидат“, отбеляза Керелска.

Тя призна, че се е впечатлила от Трифонов и каза, че неговата визия за справяне с проблемите е „по-практична“, а на Георгиев – по-романтична.

Нея обаче я притеснява факта, че Трифонов е водил предварителен разговор с член на съвета преди да се кандидатира за позицията. Много колеги отиват на избори, когато имат предварително обещание, че ще бъдат избрани, каза Керелска. И добави, че ще подкрепи Георгиев. Каза, че и той залага на диалога и дори е предприел съвсем реални действия, разговарял е с мнозинството от съдиите и е чул тяхното мнение за подобряване на работата на съда.

Лозан Панов заложи на съдийското самоуправление. Каза, че Георгиев е имал пълното основание да иска отвод на Боян Новански, защото участието на кадровика в днешната процедура, я опорочава. Но по думите му това важи не е само за Новански, а и за онзи член на съвета, който седи на масата и е мотивирал Алексей Трифонов да се кандидатира за поста. „Ако е тук, достойнството изисква да си каже или поне да не участва в гласуването“, каза още Панов.

Той напомни, че Георгиев е подкрепен от повечето от съдиите, присъствали на общото събрание, номиниран е от него и „ако това не е подкрепа в един тежък съд, в който има противоречие, не знам какво е“.

„Евгени Георгиев изглежда не по-малък романтик, когато се е опитал да направи първите стъпки за медиацията. Сега вече виждаме, че има достатъчно съдилища, в които медиацията започва да работи. Не по-малък романтик е, че вярва в съдийското самоуправление“, посочи още Панов.

И попита какво лошо има в това човек да получи квалификации от престижни чужди институции и да ги приложи тук. Няма нищо лошо в това, когато трупаш познания и успееш да го пренесеш от зрели демокрации тук, каза още Панов.

Даниела Марчева също подкрепи Алексей Трифонов.

А Красимир Шекерджиев заяви, че и двамата са достойни и няма никакви съмнения в почтеността и професионализма им.

„За да бъде успешен един председател, той се нуждае от три неща – да има лични качества и желание да се справи с проблемите; да има институционална подкрепа от нас, защото иначе няма да се справи; да получи и подкрепата на колегите си от СГС. При видимо достойни кандидатури, аз ще подкрепя Евгени Георгиев и се надявам днес да бъде избран председател“, каза Шекерджиев.

Избор имаше и той беше на Алексей Трифонов.

След вота пред журналисти той отказа да каже с кого от ВСС е разговарял, преди да се кандидатира за поста. А Евгени Георгиев заяви, че на този етап не знае дали ще обжалва процедурата.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80...

Още по темата:http://www.vss.justice.bg/page/view/8127
http://defakto.bg/2018/11/27/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0...

https://btvnovinite.bg/bulgaria/vss-izbra-za-preds...

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/11/27/3352515...

http://news.bnt.bg/bg/a/aleksey-trifonov-e-noviyat...

https://nova.bg/news/view/2018/11/27/233122/%D0%B0...

https://www.24chasa.bg/novini/article/7172140