Поканени за членове на съвета са министерствата на правосъдието, икономиката, финансите, вътрешните работи и транспорта, както и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Държавната агенция „Електронно управление“, ДАНС, НАП, НСИ, Комисията за защита на личните данни, Висшият съдебен съвет. Поканени са и Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, Българската асоциация на съдиите по вписванията, БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, Камарата на професионалните оценители, сдружението „Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност“. По-голямата част вече са излъчили свои представители, които да участват в работните срещи на съвета. А очакванията на ръководството на АВ са той да заработи в средата на май.

Замисълът е консултативният съвет да работи на обществени начала под формата на партньорство между агенцията и останалите организации.

„Идеята за създаване на консултативния съвет се роди след поредица от работни срещи с представители на бизнес организации в България, на които бяха изготвени ефективни предложения за нормативни промени, облекчаващи работата едновременно на бизнеса и на Агенцията. Фактът, че чрез обсъждане на проблемите със заинтересованите страни се намират работещи решения, ни мотивира да създадем орган, който да повиши ефективността и прозрачността на работата на Агенцията“, обясни директорът на Агенцията по вписванията Габриела Козарева.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD/

Още по темата:https://www.24chasa.bg/novini/article/7397321