Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и нейният заместник Йордан Цветанов взеха участие в заседанието на временнатапарламентарна комисия за обсъждане на промените в Конституцията на Република България.

Следващия четвъртък – 03.12.2015 г. - текстовете ще бъдат изчетени наново преди да се гласува по тях. Заседанието премина почти без дебати, вносителите представяха предложенията си за редакции между първо и второ четене. Председателят на ВАдС обърна внимание, че предложението „висшите органи на адвокатурата“, а не Висшият адвокатски съвет да сезират Конституционния съд, би създало сериозни затруднения при упражняването на това право.

„Обръщам внимание, че висши органи на адвокатурата са не само Висшият адвокатски съвет, но и Общото събрание на адвокатите от страната,председателят на Висшия адвокатски съвет, Висшият контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд. В същото време юридическо лице по смисъла на закона е единствено Висшият адвокатски съвет. Нашето мнение е, че ако се приеме предложеният на днешното заседание текст, правото на адвокатурата да сезира Конституционния съд практически би било бламирано“, каза тя.

В направените изказвания по темата депутати – членове на комисията - подкрепиха съображенията на председателя на ВАдС.

Гласуване по направените предложения беше отложено за следващото заседание на временната комисия, което ще се проведе на 03.12.2015 г., а гласуването в пленарна зала на второ четене се очаква да е на 9 декември.