Припомняме, че издадената Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. от министъра на здравеопазването, с която се създадоха КПП като част от противоепидемичните мерки, предизвика напрежение в адвокатската общност. Неяснота при тълкуването на заповедта създаваше текст, според който „преминаването и причините за пътуването „се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност".

След проведения днес разговор министърът на вътрешните работи е приел доводите на адвокатурата и е разпоредил преминаването на адвокати да се осъществява само при представяне на адвокатска карта и декларация.

Писмото от гл. секретар на МВР и декларацията можете да видите от прикачените файлове.

* Считано от 24.03.2020 г. МВР публикува нов образец на Декларация за преминаване през създадените КПП. Декларацията е в прикачения по-долу линк.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ